ประชุมวิชาการ

Road to Breastfeeding Sustainability • BF in Workplace (นายพยัพ แจ้งสวัสดิ์)

14 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Road to Breastfeeding Sustainability • BF in Workplace (นายพยัพ แจ้งสวัสดิ์)

[seed_social]
[seed_social]

Road to Breastfeeding Sustainability

• BF in Workplace

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/0845-1000-03-นาย-พยัพCV-แจ้งสวัสดิ์.pdf” title=”0845-1000 03 นาย พยัพ+CV แจ้งสวัสดิ์”]

บทความที่เกี่ยวข้อง
สมัครการประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 5
Breaking the Barriers:Breastfeeding at the Beginning (ผศ.ดร.พญ ภัทรวลัย ตลึงจิตร)
Clearing the Gray Zone in BF • Micronutrients Deficiency: Zinc and Vitamin D (รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์)