ประชุมวิชาการ

Road to Breastfeeding Sustainability • Maternal, Social and Workplace Factors (ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์)

14 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Road to Breastfeeding Sustainability • Maternal, Social and Workplace Factors (ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์)

[seed_social]
[seed_social]

Road to Breastfeeding Sustainability

• Maternal, Social and Workplace Factors

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/0845-1000-01-ผศ.ดร.พรนภา-ตังสุขสัน-delete.pdf” title=”0845-1000 01 ผศ.ดร.พรนภา ตังสุขสัน (delete)”]

บทความที่เกี่ยวข้อง
ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 4
“Tongue-tie” (รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์)
มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (นพ.บุญญฤทธิ์ สุขรัตน์)