ประชุมวิชาการ

Special talk “After the Code act, What’s next? (ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร)

14 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

Special talk “After the Code act, What’s next? (ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร)

 Special talk    “After the Code act, What’s next?

 

0845-1000 04 ดร จริยา ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ 2017
บทความที่เกี่ยวข้อง
สอนการบีบนม อ.สุอารี
การให้ Human milk fortifier ในทารกคลอดก่อนกำหนด มีความสําคัญหรือไม่ ?
Special talk “After the Code act, What’s next? (รศ.ดร.พญ. ศิรินุช ชมโท)