ประชุมวิชาการ

Special talk “After the Code act, What’s next? (รศ.ดร.พญ. ศิรินุช ชมโท)

14 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Special talk “After the Code act, What’s next? (รศ.ดร.พญ. ศิรินุช ชมโท)

[seed_social]
[seed_social]

Special talk    “After the Code act, What’s next?

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/0845-1000-03-อ-ศิรินุช-ชม-โท.pdf” title=”0845-1000 03 อ ศิรินุช ชม โท”]

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (รศ.พญ. อรวรรณ คีรีวัฒน์)
Clearing the Gray Zone in BF • Micronutrients Deficiency: Zinc and Vitamin D (รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์)
แม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความท้าทาย และโอกาสพัฒนาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน