ประชุมวิชาการ

Special talk “After the Code act, What’s next? (รศ.ดร.พญ. ศิรินุช ชมโท)

14 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

Special talk “After the Code act, What’s next? (รศ.ดร.พญ. ศิรินุช ชมโท)

Special talk    “After the Code act, What’s next?

 

0845-1000 03 อ ศิรินุช ชม โท

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
สมัครการประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 5
Clearing the Gray Zone in BF • "Breastfeeding and Stunting" ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ
ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5