ประชุมวิชาการ

Special talk “After the Code act, What’s next? (ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์)

14 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

Special talk “After the Code act, What’s next? (ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์)

Special talk    “After the Code act, What’s next?

 

0845-1000 02 ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
Clearing the Gray Zone in BF • "Breastfeeding and Stunting" ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ
Clearing the Gray Zone in BF • Micronutrients Deficiency: Zinc and Vitamin D (รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์)
Breastfeeding Benefits: Claim or Over Claim (พ.อ.ผศ.พญ.ปริศนา พานิชกุล)