ประชุมวิชาการ

Special talk “After the Code act, What’s next? (ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์)

14 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Special talk “After the Code act, What’s next? (ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์)

[seed_social]
[seed_social]

Special talk    “After the Code act, What’s next?

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/0845-1000-02-ศ.นพ.-ภิเศก-ลุมพิกานนท์-.pdf” title=”0845-1000 02 ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์”]

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (รศ.พญ. อรวรรณ คีรีวัฒน์)
Breastfeeding Benefits: Claim or Over Claim (พ.อ.ผศ.พญ.ปริศนา พานิชกุล)
Special talk “After the Code act, What’s next? (ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร)