ประชุมวิชาการ

Special talk “After the Code act, What’s next? (ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์)

14 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Special talk “After the Code act, What’s next? (ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์)

[seed_social]
[seed_social]

Special talk    “After the Code act, What’s next?

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/0845-1000-02-ศ.นพ.-ภิเศก-ลุมพิกานนท์-.pdf” title=”0845-1000 02 ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์”]

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
Special talk “After the Code act, What’s next? (ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร)
Road to Breastfeeding Sustainability • "BF DRG….Is it possible?" (นพ.กฤช ลี่ทองอิน)
สมัครการประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 5