ประชุมวิชาการ

Special talk “After the Code act, What’s next? (นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

14 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

Special talk “After the Code act, What’s next? (นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

Special talk    “After the Code act, What’s next?

 

นพ. ธงชัย AfterCode
บทความที่เกี่ยวข้อง
“Tongue-tie” (พว. ชญาดา สามารถ)
การให้ Human milk fortifier ในทารกคลอดก่อนกำหนด มีความสําคัญหรือไม่ ?
มีลูกเพื่อชาติ & Interactive Q and A session (นพ.บุญญฤทธิ์ สุขรัตน์)