ประชุมวิชาการ

Special talk “After the Code act, What’s next? (นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

14 ธันวาคม 2560
แชร์ให้เพื่อน

Special talk “After the Code act, What’s next? (นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

Special talk    “After the Code act, What’s next?

 

นพ. ธงชัย AfterCode
บทความที่เกี่ยวข้อง
Special talk “After the Code act, What’s next? (ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์)
Road to Breastfeeding Sustainability • Maternal, Social and Workplace Factors (ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์)
Clearing the Gray Zone in BF • Micronutrients Deficiency: Zinc and Vitamin D (รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์)