ประชุมวิชาการ

Special talk “After the Code act, What’s next? (นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

14 ธันวาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Special talk “After the Code act, What’s next? (นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

[seed_social]
[seed_social]

Special talk    “After the Code act, What’s next?

 

[pdf-embedder url=”https://thaibf.com/wp-content/uploads/2017/12/นพ.-ธงชัย-AfterCode.pdf” title=”นพ. ธงชัย AfterCode”]

บทความที่เกี่ยวข้อง
Special talk “After the Code act, What’s next? (ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร)
สมัครการประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 5
Breaking the Barriers:Breastfeeding at the Beginning (ผศ.ดร.พญ ภัทรวลัย ตลึงจิตร)