พรบ.ควบคุม

Workshop Spot TV “นมแม่กับมิติใหม่ๆ ทางสังคม”

26 สิงหาคม 2017
แชร์ให้เพื่อน

Workshop Spot TV “นมแม่กับมิติใหม่ๆ ทางสังคม”

[seed_social]
[seed_social]

1 พฤศจิกายน 2557 จัด Workshop Spot TV “นมแม่กับมิติใหม่ๆ ทางสังคม” โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แนวคิดและวิธีการสร้างสื่อกับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 26 ทีม จำนวน 65 คน จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสื่อมาร่วมกันให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษา และแม่อาสาออนไลน์ 2 ท่านร่วมแบ่งปันความรู้เรื่องนมแม่ด้วย หลังการอบรม นักศึกษาจะผลิตชิ้นงานส่งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 

Admin
มูลนิธิศูนย์นมแม่
บทความที่เกี่ยวข้อง
เพลงนมแม่แน่ที่สุด
ที่มา Milk Code
งานพลังรักนมแม่